Personuppgiftspolicy

Som en del i vår digitala affär behandlar vi vid olika tider personlig information om dig som kund. Det kan handla om uppgifter som en epostadress som kan krävas för att leverera en produkt du köpt eller information om din position eller dina preferenser som behövs för att leverera en annons som är så relevant som möjligt för dig.

Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hantera dina uppgifter säkert och ansvarsfullt och att dom uppgifter vi ber dig uppge är såna som är relevanta för dom tjänster vi levererar.

Vi har som en följd av den nya dataskyddslagstiftningen GDPR uppdaterat våra tjänster och personuppgiftsvillkor som du hittar nedan.

Tack för att du använder de tjänster vi erbjuder.
Everysport Group AB, genom VD Hannes Andersson

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller inom Everysport Group, nedan benämnt som “ESMG” “vi”, “oss” etc. Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när du registrerar dig för en tjänst, för ett användarkonto, anmäler dig till något av våra event, köper en produkt i en webbshop, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar vår kundservice (“Tjänsterna”). Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformation till oss och vårt dataskyddsombud (Data protection officer) hittar du under “KONTAKTA OSS”.

Om inget annat anges är det företag inom ESMG vars Tjänst du använder personuppgiftsansvarig för användningen av personuppgifter som samlas in via de Tjänster som det tillhandahåller. Inom ESMG ryms följande bolag:

 • Everysport Media Group AB (org nr: 556739-8143) (“ESMG”)
 • Everysport AB (org nr: 556516-6021) (“Everysport”)
 • Sporto-Media AB (org nr: 556075-1660) (“Sporto-Media”)
 • Traveas Sports Media AB (org nr: 556591-7332) (“TSM”)
 • Daytime Media House AB (org nr: 556763-4828) (“DMH”). Inom DMH ingår ett flertal varumärkens webbsidor, bl a speltjanst.se, andelstorget.se, mrodds.se, gillatrav.se och snoken.se, travtjansten.seoch sporttjansten.se.
 • Every Padel i Sverige AB (org nr: 559091-5921) (Every Padel)
 • Uppsala Padelcenter AB (org nr: 559091-5921) (UPC)
 • ESMG Transactions (org nr: 559132-8223)
 • Daytime Media House AS (org nr 921 147 090)
 • Media FON AS (org nr: 957 544 088)
 • ESMG Norway AS (org nr: 926 678 981)
 • Trav og Galopp Nytt AS (org nr: 832 547 492) (TGN)
 • Hesteportalen AS (org nr: 982 351 812)

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av följande huvudsakliga anledningar:

 • för att tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs. se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade Tjänster för våra användare och kunder,
 • för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ
 • kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter


Av anledningarna ovan kombinerar vi information som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Annonserna som du ser på våra webbsidor kan väljas utifrån information om dig som vi kombinerar och bearbetar för att du ska se annonser som vi tror kan vara relevanta för dig. Vi kombinerar information om till exempel din position, din åldersgrupp eller innehåll du visat intresse för samt vilket nuvarande användar- eller kundförhållande vi har (exempelvis beroende på om du idag är prenumerant eller använder ett gratiskonto). För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra vissa kombinationer av data. Vi kombinerar inte uppgifter som kan hänföras till en viss person för att visa annonser utan vilka annonser som visas baseras på information som hålls avskild från sådana uppgifter, s k pseudonymisering.

Det kan finnas kompletterande villkor som gäller för vissa av de Tjänster som vi erbjuder. Vänligen läs dessa när du tecknar en prenumeration hos oss, bokar ett event, väljer att delta i tävlingar, laddar ner en app, köper en produkt eller tjänst eller registrerar ett användarkonto.

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter, och hur du tillvaratar dina rättigheter, genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du fyller i ett formulär vid beställning av en tjänst eller när du registrerar dig för och skapar ett konto i en app eller på våra webbsidor, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra Tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar.

Vi kan även hämta uppgifter från externa företag eller myndigheter s k tredje partskällor. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in,
 • Vid användning av en Tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från de betalningsleverantörer vi använder för att bekräfta din identitet och adressuppgifter,
 • Sociala nätverk, när du ger en Tjänst åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk, exempelvis om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil. Vi hämtar även information från sociala medier om våra besökare för att visa relevanta annonser på exempelvis Facebook.
 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress,
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda Tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis ta del av uppgifter från sponsorer som vi samarbetar med vid några av våra event,
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika Tjänsten eller funktionen eller att du får en sämre användarupplevelse.

Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, dina val, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil och de funktioner du använder i Tjänsterna. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.
Autentiseringsuppgifter. Vi samlar in krypterade versioner av lösenord, lösenordstips, personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder och kön.
Information för att genomföra transaktioner. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.
Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Bonnier och våra Tjänster. Vi samlar till exempel in information om hur våra Tjänster används. Det vill säga, vi samlar in data om de funktioner du använder, produkter som du köper och de webbsidor du besöker. Detta inkluderar också de inställningar som du gör och de programvarukonfigurationer som du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen. Det vill säga data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra Tjänster. Det kan även innehålla information om IP-adress och språkinställningar.
Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, till exempel vilka lag du följer, dina favoriter bland de nyhetsartiklar som du sparar i din profil på ditt användarkonto. Utöver de uppgifter som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in, exempelvis utifrån köp- och läshistorik.
Övrigt. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kommer samtalen övervakas och spelas in för din och vår säkerhet samt för att kontinuerligt utvärdera vårt kundservicebemötande.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.

I de produktspecifika avsnitten nedan “Särskilt om några av våra Tjänster” beskriver vi utförligare hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för några specifika Tjänster.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av fem huvudsakliga anledningar:

 • för att tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna.
 • för att tillhandahålla personligt anpassade Tjänster för våra användare och kunder,
 • för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter
 

Av anledningarna ovan kombinerar vi information som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Annonserna som du ser på våra webbsidor kan väljas utifrån information om dig som vi kombinerar och bearbetar för att du ska se annonser som vi tror kan vara relevanta för dig. Vi kombinerar information om till exempel din position, din åldersgrupp eller innehåll du visat intresse för samt vilket nuvarande användar- eller kundförhållande vi har (exempelvis beroende på om du idag är betalande prenumerant eller använder ett gratiskonto). För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra vissa kombinationer av data. Vi kombinerar inte uppgifter som kan hänföras till en viss person för att visa annonser utan vilka annonser som visas baseras på information som hålls avskild från sådana uppgifter, s k pseudonymisering.

Tillhandahålla och förbättra tjänsterna. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, hantera kundförhållandet, utveckla och förbättra Tjänsternas funktion och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

Tillhandahålla produkter och Tjänster. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp med oss och för att förse dig med våra Tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser, inkluderat kontaktförmedling vid events och kurser, samt för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport. Vi kommer att verifiera din ålder, betaluppgifter och ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare av våra applikationer via den e-post som du angav vid registrering.

Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga Tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.

Affärsverksamhet/Business Intelligence. Vi behandlar personuppgifter för att genom vår koncerngemensamma analysfunktion vid ESMG utveckla aggregerade analyser och Business Intelligence som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Att vi inom ESMG håller en centralt koordinerad och kvalitetssäkrad analysförmåga säkerställer en korrekt och säker hantering av våra kunders personuppgifter för tillåtna syften, vilka beskrivs närmare i denna policy, samt på ESMG AB:s gemensamma personuppgiftspolicy för analys, vilken du kan ta del av på https://esmg.se/personuppgifter/.

Personligt anpassade Tjänster. Flera av våra Tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som baseras på sådant vi vet om dig om dina aktiviteter, intressen och favoriter samt din position. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion vid ESMG AB inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren så att du får personligt anpassade tjänster och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.

Säkerhet och regelefterelvnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri, exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden, för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Notera att vi kan komma att radera innehåll som du publicerat via exempelvis en kommentarsfunktion om det bryter mot våra användarvillkor för en specifik Tjänst. Till exempel lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften alternativt pseudonymiserad data som inte kan hänföras till en viss individ person utan kompletterande uppgifter används.

Kommunikation. Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt, leverera ett nyhetsbrev som ingår i din prenumeration eller som du har anmält intresse för, och informera om erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Läs mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden under avsnittet “HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER”. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring, läs mer under avsnittet “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”.

Marknadsföring och reklam. Vi använder personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar ett användarkonto, genomför köp och använder våra Tjänster och webbsidor för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker våra webbsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion vid ESMG AB. Detta möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra användare som besöker våra webbsidor. När du besöker våra webbsidor, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedd för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. Dessa används för att vi ska förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer om produkter och tjänster eller annonser som bestäms utifrån dina uppfattade intressen. Till exempel om du visat ett särskilt intresse för resor, kan du komma att se reseannonser och/eller annonser för produkter/tjänster som kan kopplas till resor.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbsidor kan baseras på data om dig som vi bearbetar, exempelvis dina intressen och favoriter, din position (om du givit oss ditt tillstånd att använda denna data), dina köp, hur du använder våra produkter och tjänster, sökfrågor eller innehåll som visas för dig. Annonserna kan också baseras på annan information som vi får reda på om dig med hjälp av demografiska data, användningsdata från våra Tjänster och webbsidor och från våra annonsörers och partners webbsidor och appar.

Vi delar anonym beteendedata om våra användare med våra annonsörer och andra företag vi samarbetar med för annonsering, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med “Sponsrat av”, “Betalt innehåll/Betalt av” eller “Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ genom att referenser och kopplingar till användare har tagits bort. Det betyder att när du besöker andra webbsidor kan den webbsidan visa annonsering som baseras på ditt beteende på våra webbsidor. Vi kan även visa annonser på våra webbsidor som baseras på ditt beteende på andra webbsidor.

Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig baserad på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av ESMG. Till exempel, om du har besökt en webbsida för en modebutik, kan du komma att se annonser från samma butik som visar erbjudanden eller de produkter som du har tittat på våra webbsidor. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp. Genom detta kan du genom en annons på exempelvis DN.se bli påmind om den produkt eller tjänst du valde att inte köpa.

Annonsering i mobila enheter kan komma att kräva insamling och delning av enhetsinformation såsom vilken typ av enhet du har, med företag som köper annonsytor på våra mobilapplikationer.

Övriga ändamål. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter som rör dig med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi ska kunna leverera Tjänsterna som du efterfrågat.

I de fall där vi delar information om dig med våra leverantörer har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på sådana leverantörer är KLARNA, STRIPE OCH DIBS.

Vi delar även information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt för assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster och de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla sådan assistans. Vi kommer att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Vid deltagande i ett event kan dina personuppgifter delas till sponsorer som sponsrat eventet eller konferensen.

När du använder våra Tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör ESMG, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av Tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

 

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från ESMGs. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka Tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation. Du kan i vissa fall redigera uppgifter som du tillhandahållit på egen hand genom ditt användarkonto såsom din mejladress.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om hur du går tillväga under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och “KONTAKTA OSS”.

Dina kommunikationsinställningar

Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina reklaminställningar Om du vill få mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den, vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsidor från USA).

Webbläsarbaserade kontroller

Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Användarkonto. Skapa och använd ditt personliga användarkonto. När du skapar ett personligt användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personliga data. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund ID-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information. Dina inloggningsuppgifter kan i vissa fall användas för att logga in på användarkonton som tillhandahålls av andra bolag inom ESMG. Det är bolaget som tillhandahåller Tjänsten som ansvarar för att användningen av dina personuppgifter. Om du redan har tillhandahållit uppgifter för ett användarkonto till något av våra systerbolag behöver du inte själv skapa ett nytt konto utan då hämtar vi in aktuella kontouppgifter från vårt gemensamma kundregister.

Inloggning. När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, IP-adress samt eventuella felmeddelande.

Dina individuella rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under “KONTAKTA OSS”.

Du har följande rättigheter:

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.

För begära att dina uppgifter ska raderas, skicka ett e-post till kundtjanst@everysport.com. Detta gäller alla dina personuppgifter i alla våra tjänster så som SvenskaFans-appen, användarkonton på våra redaktionella webbplatser. 

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade,

Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet,

Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, för att kunna tillhandahålla de Tjänster som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten “HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER” och “ANLEDNINGAR TILL VARFÖR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER” ovan, eller när det krävs, med ditt samtycke.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

 

Dina individuella rättigheter

 • Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. I de fall våra leverantörer använder underleverantörer utför vi kontinuerligt revison av dessa för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring mm. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, såsom för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger. Vi använder främst standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens webbsida.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan skicka dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egen integritetspolicy

Hur vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra Tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
 • hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 • vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.
 

Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det, läs mer under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”.

Vi sparar dina uppgifter upp till två år efter Tjänsten avslutats. Om dina kontaktuppgifter är kopplade till ett företag som du representerar vid exempelvis ett event kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig upp till 36 månader efter avslutat event. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra Tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället.

Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter, läs- och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till två år därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra Tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. Uppgifter som sparas för analys och används för intressebaserad marknadsföring hålls avskild från information som visar vilken person informationen tillhör.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi anonym data som inte består av personuppgifter alternativt pseudonymiserad data som inte kan hänföras till en viss person utan kompletterande uppgifter som kräver särskilda åtgärder.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under “ÄNDRINGSHISTORIK”, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på ESMG skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation. För samtliga personuppgiftsansvariga är adressen till dataskyddsombudet dataskyddsombud@everysport.com. Vill du radera 

Särskild information om

erbjudanden och förmåner
Vi tillhandahåller erbjudanden och förmåner för användare och kunder på särskilda plattformar. Genom nyhetsbrev kan vi uppmärksamma dig på att ta del av erbjudanden och förmåner på våra webbsidor. För att ta del av erbjudandena länkas du vidare till externa webbsidor som tillhör de företag som tillhandahåller erbjudanden. Notera att vi inte ansvarar för dessa företags användning av dina personuppgifter, ta alltid del av deras personuppgiftspolicys och villkor.

forum och SvenskaFans
På webbsidor inom ESMG kan diskussionsforum förekomma, exempelvis finns ett sådant på SvenskaFans.com. Om du väljer att skapa ett användarkonto på SvenskaFans ges du möjlighet att själv ladda upp en profilbild, beskriva dig själv samt lämna information om hur andra användare kan nå dig via dina sociala medier såsom Twitter, Facebook och Instagram. SvenskaFans använder uppgifter för att tillhandahålla plattformen och kommunicera med dig via nyhetsbrev. Du kan avsluta ditt konto genom att själv inaktivera ditt konto, läs mer om hur vi sparar dina uppgifter därefter under avsnittet “Hur vi sparar dina uppgifter”.